Lamennais, Hugues Felicité Robert de

1782-1854

Priester / filosoof

De katholieke theoloog werd vanwege zijn boek 'Paroles d'un Croyant' (1833), waarin hij uit de naam van de godsdienst de soevereiniteit van het volk eiste, een gevreesd revolutionair. Zowel kerk als staat vreesde de auteur van het boek dat meer dan 100 drukken kende. Zijn populariteit leidde er zelfs toe dat hij in het Parlement werd gekozen, maar hij trok zich al snel terug uit de politiek.

Lamennais was voor scheiding van kerk en staat en stond achter de vrijheid van godsdienst voor alle geloofsovertuigingen.

De laatste woorden van Lamennais:
"Let it come - it is coming for me." (kijkend naar een de zon die door het raam van zijn slaapkamer straalde, waarvan de zuster net de gordijnen wilde sluiten)

 

 
 
GraveYart - Père-Lachaise - Plattegrond Père-Lachaise