Ouvrard, Gabriel

1770-1846

Zakenman / bankier van Napoléon I

Op de leeftijd van 18 jaar vergaarde Ouvrard zijn eerste fortuin door het opkopen van vrijwel alle papier in Augoumois en Anjou (1789). Als hem wordt verweten dit belangrijke handelsgoed te hebben gehamsterd, ontloopt hij ternauwernood een revolutionair tribunaal.
Vervolgens trouwt hij de dochter van een rijke handelaar.
Hij biedt zijn plannen voor financiële hervormingen aan de regering aan in 1797 en een aanzienlijke lening, maar alleen het laatste wordt geaccepteerd. Nadat hij een belangrijke functie op financiëel gebied bij de Marine aangeboden krijgt en aanneemt, groeit zijn kapitaal. Helaas krijgt hij problemen met Napoléon I, die hem in 1800 gevangen laat zetten. Echter, 4 jaar later wordt hij wederom bankier van de regering, die hij weer zeer grote bedragen leent (400 miljoen). Hij belegt veel in Spanje, ontevreden als hij is met het beleid van de nieuwe keizer, die hem verplicht openheid van zijn financiën te geven in 1807. Twee jaar later, na problemen met Fouché, die hij geholpen heeft met het sluiten van de vrede met Engeland, wordt hij wederom opgesloten tot en met 1813. Na deze periode biedt hij zijn diensten aan Napoléon I aan in 1814 als financiëel raadgever. In 1817 neemt de hertog De Richelieu zijn plannen voor financiële hervormingen aan, die onder meer de herstelbetalingen van de oorlog behelsen. Maar helaas,...... gecompromiteerd door een speculatie over leveringen aan het Spaanse leger in 1823, komt hij in 1825 na een nieuw proces weer in de gevangenis terecht, dit keer in Sainte-Pélagie en voor 5 jaar.

Al met al kunnen we concluderen dat het hier gaat om een opmerkelijke man in de finantiële wereld, die helaas af en toe een tikje frauduleus handelde.

Hij publiceerde zijn mémoires in 1826 'Mémoires de G.-J. Ouvrard sur sa vie et ses opérations financières'.

Hij had diverse kinderen uit een verhouding met Thérésia Cabarrus (gedurende haar huwelijk met Tallien).

 

 

 
GraveYart (Ouvrard - Père-Lachaise)
 
GraveYart - Père-Lachaise - Plattegrond Père-Lachaise